Proud Parents Marian Rivera and Dingdong Dantes Show Photos of Daughter #MariaLetizia

Last November 23rd, Dingdong Dantes’ gorgeous wife, Marian Rivera- Dantes, gave birth to a healthy baby girl. Everyone was ecstatic and curious to know, who would the baby look like, as they only shared their daughter’s tiny hand.

Marian rivera baby girl

Well, what do you know, the proud parents gave everyone a glimpse of their bundle of joy, #MariaLetizia

marian rivera daughter

Today, the gorgeous couple both posted photos of their lovely daughter on Instagram.

Here’s what Marian‘s touching message to her husband, as well as, her daughter, Maria Letizia.

Here’s the full text of the proud mom!

41 weeks akong nag hintay , 18 hrs na nag labor. Sa mga oras na iyon, hindi ko inaasahang makakaya ko ang lahat. Pero dahil andiyan ka sa tabi ko, sa iyo ako kumuha ng lakas. Salamat Mahal ko. @dongdantes

At sa araw nga na iyon ng Nov 23, tuluyan na talaga tayong naging kumpleto; kasama ng Panginoon, ikaw, ako, at siya- si Maria Letizia. Ngayon, masasabi ko na tayo’y isa nang ganap na pamilya, at ako’y isa nang ganap na ina. Napakasarap ng biyayang ito. ❤️ #MariaLetizia

Rough translation: I waited for 41 weeks, 18 hours of labor. During that time, I didn’t think I could endure everything. But, because you were at my side, you became my source of strength. Thank you, my love. And on that day, November 23, we became complete; with the Lord, you, me, and our lovely daughter– Maria Letizia. Now, I can truly say that we are indeed complete, and I’m now a mother. What a wonderful blessing. Meantime, the proud daddy, Dingdong Dantes, also shared a photo of his daughter when she was a few days old.

I may have a thousand photos of you already, but this one taken 8 days ago is definitely in my top 10. #MariaLetizia

A photo posted by Dingdong Dantes (@dongdantes) on

We agree with you, Dingdong! She is indeed photogenic and pretty like her mom!

Don’t you just find her beautiful? Does she really look like Marian or Dingdong?