Psynergy 8: Hanggang Saan ang Walang Hanggan

Psynergy 8: Hanggang Saan ang Walang Hanggan1797062_714220645275347_797404087_n

Ang Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino o TATSULOK-PSSP ay isang organisasyon ng mga mag-aaral ng Sikolohiya mula sa iba’t ibang kolehiyo at unibersidad: Centro Escolar University (CEU), De La Salle University (DLSU), De La Salle University-Dasmarinas (DLSU-D), Emilio Aguinaldo College-Cavite (EAC-C), Far Eastern University (FEU), Holy Angel University-Pampanga (HAU), Lyceum of the Philippines-Batangas (LPU-B), Philippine Normal University (PNU), Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM), Polytechnic University of the Philippines (PUP), San Beda College (SBC), University of the East (UE), at University of the Philippines, Diliman (UP). Pangunahin po sa mga isinusulong ng samahan ay ang pagtataguyod at pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino (SP), isang sikolohiyang sumasalamin sa diwa ng sambayanang Pilipino at sa gayo’y tunay ding tumutugon sa mga pangangailangan at adhikain nito.  Isa po sa mga regular na gawain ng organisasyon ay ang Psynergy, isang kumperensiya na may layuning magbahagi ng kaalaman tungkol sa Sikolohiyang Pilipino sa mga mag- aaral ng Sikolohiya mula sa iba’t ibang kolehiyo at unibersidad. Nabibigyang pagkakataon din ang mga mag-aaral ng Sikolohiya na maibahagi ang kanilang mga pananaliksik. Ang tema po para sa taong ito ay pinamagatang  “Psynergy 8: Hanggang Saan ang Walang Hanggan”  na naglalayong matuklas ang sikolohiya sa likod ng walang hanggan. Kasabay po nito ay magkakaroon din ng mga paglalahad ng mga pananaliksik para sa mga interesadong mag-aaral at ang mga mapipili ay maaring matanghal bilang Best Undergraduate Research.

Kaugnay po nito, nais po naming imbitahan ang inyo pong paaralan na dumalo sa naturang kumperensiya na gaganapin sa darating na Ika-21-22 ng Pebrero, 2014 sa  De La Salle University-Dasmarinas. Ang Registration Fee po ay nagkakahalaga ng 525.00 PhP, kasama na po ng Souvenir Kit, Program, Snacks at Certificate.

Kung mayroon po kayong mga katanungan o paglilinaw, maari po ninyong ipabatid ito kay Ronald F. Bartolome sa 0906-449-6783.

 

 

 

Psynergy 8: Hanggang Saan ang Walang Hanggan


Related Stories