10 Heartbreaking Photos That Show the Plight of Lumad People

Owen Lombos shared with us his photo essay that shows Lumad people being displaced in their native land.

The photo essay was titled with “Pagbabakwit ng mga Lumad” (rough translation: evacuation of Lumad) and he said that this shows “the situation of the Lumad after they were displaced because of the militarization that has been happening in their native lands.”

He captioned the photo essay with:

Saktong walong buwan na ang lumipas, humigit-kumulang 3,000 Lumad ang sapilitang pinalayas ng mga militar at paramilitar sa kani-kanilang tahanan sa Lianga, Surigao del Sur. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakauuwi dahil sa matinding banta sa seguridad na dulot ng mga operasyong militar. Nasaan ang katarungan, nasaan ang kapayapaan?

#StopLumadKillings
#SaveOurSchools

Here are some photos from his album.

Pagbabakwit ng mga Lumad (6)

“Tabangi kami nga makauli nga sa among komunidad”. Patuloy ang kanilang paghingi ng tulong sa iba’t ibang institusyong panginternasyonal at lokal.

Pagbabakwit ng mga Lumad (7)

Mga lalagyan ng tubig na nakapila sa harap ng tanke ng paglalagyan ng rasyong ng tubig.

Pagbabakwit ng mga Lumad (8)

Dalawa sa sampung portalet na ginagamitn ng libong tao sa loob ng oval. Isa ito sa mga hinaing nila, ang kakulangan sa maayos na sanitation.

Pagbabakwit ng mga Lumad (9)

Matapos hati-hatiin ang mga kahoy, pinagtulungan buhatin ng magkaibigan ang isang kumpol upang dalhin sa kanilang komunidad.

Pagbabakwit ng mga Lumad (10)

Pumupunta araw-araw tuwing mga 3:00 n.h. ang DOH upang magsagawa ng feeding program para sa mga batang malnourished.

Pagbabakwit ng mga Lumad (1)

Bukod sa tricycle, pagsakay sa isang habal-habal ang isang uri ng tranportasyon papuntang Tandag Sports Center.

Pagbabakwit ng mga Lumad (2)

YUTANG KABILIN. Ganito ang hitsura ng bakwetan mula sa itaas: dikit-dikit, masikip, malayong-malayo sa kinagawiang tahanan ng mga Lumad sa kabundukan. Humigit-kumulang 3,000 silang pilit na nagkakasya sa lugar na ito. Kailan kaya sila makababalik sa kanilang yutang kabilin (lupang ninuno)? May babalikan pa ba sila kung papasukin na ng mga minahan ang dati nilang tahanan?

Pagbabakwit ng mga Lumad (3)

Isang halimbawa ng itsura ng bahay ng pamilyang nakabakwit sa oval. Labing-isa ang anak nila at sabi ng tatay nila na ang walo ay mayroong albinism defect. Sa katunayan, triplets ang kanilang mga bunsong anak at ang dalawa ay albino (tatlong bata sa kaliwa).

Pagbabakwit ng mga Lumad (4)

Pinaguusapan ng mga bata ang kanilang mga lider na pinaslang noong Setyembre 1, 2015 sa kanilang komunidad sa kabundukan. Bukod doon, isa pang layunin ng photo exhibit ang pagpapakita na kaya nilang mamuhay ng payapa kahit nagbakwit sila sa oval.

Pagbabakwit ng mga Lumad (5)

Matagal na pinagmamasdan ng isang bata ang mga litratong nakapaskil sa photo exhibit.

You can view the entire set here.

Lumad is a term used for the indigenous people in the Southern Philippines. In Cebuano, it means “native” or “indigeneous”. It is the collective identity of the indigenous peoples of Mindanao.

Anything to add to this story? Share your thoughts with us.


Related Stories