<

#SP: Noon at Ngayon, Balikan and Sinimulan, Ipagpatuloy and Pinaninindigan

#SP: Noon at Ngayon, Balikan and Sinimulan, Ipagpatuloy and Pinaninindigannoon-at-ngayon

 

Ang Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino o TATSULOK ay samahan ng mga mag-aaral na naglalayong magtatag ng isang alyansa upang isulong at isabuhay ang Sikolohiyang Pilipino. Kabalikat ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), nilalayon ng TATSULOK na magsilbing pangunahing tulay ng mga mag-aaral upang mapalaganap ang mga prinsipyo ng Sikolohiyang Pilipino.

 

Kasalukuyan itong may labing-apat (14) na kasaping organisasyong pang-mag-aaral:

 • CEU Psychology Society
 • DLSU Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya
 • DLSU-D Psychological Society
 • EAC-C Psychology Society
 • FEU Psychology Society
 • HAU Psychology Society
 • LPU-B Psychology Association
 • MTC Psychology Society
 • PLM Psychological Society
 • PNU Psychological Society
 • PUP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino
 • Psychology Society of San Beda College
 • UE Psychological Society
 • UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino

Samantala, kasalukuyan naman itong may apat (4) na organisasyong tagamasid:

 • Bulacan State University Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohikal na Kamalayan
 • De La Salle Lipa Psychology Society
 • Our Lady of Fatima University Quezon City Psychological Society
 • San Beda College Alabang Bedan Psychological Society
 •  

Matatagpuan ang tanggapan ng organisasyon sa himpilan ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) sa 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City.

SP Primer: Isinasagawa tuwing buwan ng Setyembre. Layunin ng seminar na ito na magbigay kaalaman ukol sa Sikolohiyang Pilipino, na pangunahing isinusulong ng samahan, sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang kolehiyo at unibersidad.

 

WEBSITE:

www.facebook.com/tatsulokpssp

www.pssp.org.ph

Twitter: @tatsulokPSSP

 

 

 

#SP: Noon at Ngayon, Balikan and Sinimulan, Ipagpatuloy and Pinaninindigan