Padunungan 2020: Kulay ng Pagwawaksi

Written by: Edrian Negrete Divinaflor

Ang daigdig at ang mga tao noon ay nakapinta lamang sa puti at itim. Sa paglaom na mabigyang-kulay ang kaniyang hungkag na kaharian, ang makapangyarihang Bathala ay naglilok ng pitong taong namuhay nang magkakasama – sina Pula, Kahel, Dilaw, Luntian, Bughaw, Indigo, at Lila. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigong makamtan ni Bathala ang kaniyang asam na pagkakaisa; sa halip na pagkakasundo-sundo, ang pito ay nabuhay sa away at gulo. Sa kawalan ng pag-asa, napagpasyahan ni Haring Bathala na sila’y pagsama-samahin habambuhay sa imahe ng isang bahaghari. Hanggang sa huli, ang pitong ito pa rin, bagama’t iba-iba, ang nagsama-samang nagbigay ng kulay sa pawang itim at puting kulay ng mundo. Ang bahagharing ito ay nagsisilbing katibayan ng tagumpay ng pagkakabuklod-buklod ng mga tao anuman ang kanilang kulay at estado sa buhay.

Ngunit nasaan na ang katibayan ng tagumpay na ito?

 

​Muling nahaharap ang daigdig sa mga nakaambang panganib – ang pagkawatak-watak at pagkasira ng sangkatauhan buhat ng diskriminasyon, hindi pagkakapantay-pantay, at kawalan ng katarungan – na minsan nang kinaharap ni Bathala. Karamihan dito ay ang mga miyembro ng makabahagharing puwersa – ang komunidad ng mga LGBTQ+. Ilang dekada nang sumusubok ang mga nasa bahaghari na iwaksi ang tanikalang matagal nang pumipigil sa kanila upang magbigay-kulay sa mundo. Matapos ang ilang taong pakikibaka ng LGBTQ+ community upang lubos silang matanggap ng lipunan, bulag pa rin ang nakararami sa kulay na kanilang iwinawagayway, bagkus ay nilimitahan lamang ng publiko ang kulay ng kanilang mundo sa itim at puti.

IMG 6590

​Sa layuning palaganapin ang sigaw ng makabahagharing puwersa at magpinta ng kulay sa itim at puting mundo, isasagawa ng University of the Philippines (UP) Ibalon ang ika-35 nitong edisyon ng Padunungan, ang taunang patimpalak sa mga Bikolanong mag-aaral sa sekundarya. Ito ay pumapaksa sa mga usapin patungkol sa LGBTQ+ community na may temang Converging Spectrum: Understanding the Struggle towards Gender Equality na siyang sentro ng talakayan sa ika-6 hanggang ika-7 ng Enero 2020 sa Bicol University, Lungsod ng Legazpi.

 

​Dahil sa mga maling kaalamang nagiging ugat ng kakulangan sa pagtanggap sa LGBTQ+ community, samot-saring patimpalak sa Padunungan 2020 ang magsisilbing tulay upang lumawak ang kamalayan ng publiko, lalo na ng mga mag-aaral sa sekundarya hinggil sa mga usaping sosyo-politikal na nakapaloob sa isyu ng LGBTQ+ community, na siya ring susukat sa dunong at pagkamalikhain ng mga kalahok na mag-aaral. Ito ay susundan naman ng hanay ng mga educational discussions (EDs) kung saan tatalakayin ang mga tema ng pride and equality, at ang pakikibaka ng LGBTQ+ community upang makamtan ang mga ito.

 

​Ang Padunungan 2020 ay isa sa mga pinakamalalaking proyekto ng UP Ibalon na taunang nilalahukan ng mga mag-aaral sa sekundarya sa rehiyon ng Bikol kung saan binibigyan ng kalinawan ang mga kamalayan ng mga kabataang Bikolano sa iba’t ibang isyung panlipunan. Naging paksa rin ng mga nakaraang edisyon nito ang mga usapin ukol sa kabataan at ang papel nito sa mga isyu ng trabaho, teknolohiya, at karapatang pantao na iilan lamang sa mga mabibigat na isyung kinakaharap ng lipunan ngayon. Isang panibagong hakbang naman ang tatahakin ng Padunungan 2020 sa pagsugpo sa mga sakit ng lipunan – ang mga kamalian patungkol sa LGBTQ+ community.

 

Ang UP Ibalon ay isang sosyo-kultural na organisasyong nakatindig sa kampus ng UP Diliman na binubuo ng mga mag-aaral dito mula sa iba’t ibang sulok ng anim na lalawigan ng rehiyong Bikol. Nabuo noong 1974 sa lungsod ng Quezon, 45 taon nang iwinawagayway ng UP Ibalon ang bandila ng mga Bikolano sa lupain ng UP Diliman upang magsilbing boses ng mga kabataan at lahat ng Bikolano saan mang dako ng mundo. Sa taong 2020, kasabay ang mga Bikolanong mag-aaral, muling titindig ang UP Ibalon Padunungan at magsisilbing instrumento upang imulat ang masa sa kasalukuyang kinakaharap na mga suliraning panlipunan ng LGBTQ+ community at ng bansa.

 

Muling susubok ang mga Bikolano na pagningasin ang alab ng pagtanggap at paliwanagin ang kulay na ikinikinang ng bahaghari. Sabay-sabay ang daan-daang kabataan sa pagwaksi sa tanikalang ilang dekada nang pumipigil sa pakikibaka sa katarungan at pagtanggap.

 

Hindi pa huli upang tanggalin ang piring sa mga mata at nang sa gayon ay muling makita ang kulay na kinukutitap ng makabahagharing puwersa. Halina’t sumabay sa agos ng Padunungan 2020, at kulayan ang daigdig!

 

Muli nating kulayan ang nasirang mga pangarap ni Bathala!