Nothing can prepare you for Pieta.

 

“Isang pamilya na namumuhay sa karumarumarim na mundo: ang pakikipagtalik ng ama sa anak, ng kapatid sa kapatid, walang sawang beggansa, mga hindi maipaliwanag na pagkamatay, at ang bunga ng lahat ng kanilang mga kasalanan…Ang walang pag-asang pakikipagtunggali sa kadiliman.”

 

 

DSC07226 DSC07187 DSC07221 

 

 

 

I’m a theatre person, so I’ve watched plenty of shows already. But Pieta is one show where I truly appreciated the art.

 

 

Why?

 

Because Pieta dared to bare.

 

 

DSC07272 DSC07228 DSC07238 DSC07259