NOON AT NGAYON: Wangis ng Pambansang Ekonomiya sa Rehimen ng Dalawang Marcos

Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Junior Philippine Economics Society, handog ng samahan ng mga kabataang-ekonomista sa buong Pilipinas ang talakayan sa kalagayan ng pambansang ekonomiya noong panahon ng Batas Militar at paano ito naihahalintulad sa kasalukuyang rehimen.

Sa mas pinatinding pagkalat ng mga maling impormasyon, makatuwiran na maging daluyan ang bukas na diskusyon para maghayag ng katotohanan sa mga gawa-gawang pangyayari sa hugis ng ekonomiya noong panahon ng Batas Militar kaya naman iniimbitahan ka ng Junior Philippine Economics Society na dumalo at magpadalo sa aming Educational Discussion na pinamagatang “NOON AT NGAYON: Wangis ng Pambansang Ekonomiya sa Rehimen ng Dalawang Marcos” ngayong darating na ika-23 ng Setyembre 2022, ganap na ika-4 ng hapon.

1 ML ED Main Poster

Magpanday ng husay, tumindig para sa katotohanan, kalayaan, at katarungan!

? Mag-rehistro gamit ang link na ito:
https://bit.ly/JPESNoonAtNgayon

? Para sa ibang mga katanungan at impormasyon, maaring i-contact sina:
Caesar Balagtas – academics.thejpes@gmail.com

Avriel Fernandez – admaffairs.thejpes@gmail.com

Media Partners:
When in Manila, Edge TV, Media Blast, The Manila Times, Now You Know, and Impact Leadership

In Partnership with
Ateneo Economics Society, Applied Economics Society, PARSU Economics Society, BatStateU Economics Society, Ateneo Economics Association

Also brought to you by
TSU Economics Society, PUP Economics Research Society

Special thanks to
The Management Economics Society