Isko Moreno thanks Jungkook fans for their Manila Zoo donation

Last Thursday, September 3, 2020, Golden Alliance PH (A Filipino fanbase for BTS member Jungkook) donated food and other supplies for Maali, a 47-year-old elephant in Manila Zoo. The Manila Public Information office tweeted a photo of the artist as well as photos of Maali enjoying a bath. Isko Moreno also took to Twitter to personally thank the ARMYs for their generous donation, ending it with, of course, a signature purple heart.

“Nagpapasalamat tayo sa Golden Alliance PH, ang Pinoy fanbase ng K-Pop idol na si Jeon Jung Kook ng BTS dahil sa pag-dodonate nila ng mga pagkain at kagamitan para kay Maali, ang ating elephant sa Manila Zoo na inaalagaan din ng mga kawani natin mula sa Public Recreation Bureau,” he tweeted. “Muli, thank you po sa inyong pagmamalasakit, ARMYs! Pag-ingatan po ninyo ang inyong mga sarili!” 

TINGNAN: Lubos na pinasasalamatan ng Public Recreation Bureau – Manila (PRB) ang Golden Alliance PH o ang Filipino…

Posted by Manila Public Information Office on Thursday, 3 September 2020

So sweet! More power to you, Golden Alliance!

Do you have a story for the WhenInManila.com Team? Email us at story.wheninmanila@gmail.com or send us a direct message at WhenInManila.com Facebook Page. Interact with the team and join the WhenInManila.

com Community at WIM Squad! 


Related Stories