INC Member Speaks Out on the Current Iglesia Ni Cristo Issue

The buzz on Iglesia ni Cristo (INC) protest is not over. After the widespread traffic over the long weekend and after a veteran journalist spoke about about the INC issue on Facebook, an alleged member of INC has aired out her thoughts on the issue, as well – and her comments are far from the other comments from INC members that have been circulating on social media so far:

11902273_1708461706051995_7870279200552921597_n

Bilang myembro ng Iglesia Ni Cristo ay kinakahiya ko ang hakbang na ito ng sanggunian. Ginagamit nila ang kapatid para protektahan sila sa sinamapang kaso ng Ka Samson. Akala ko ba sabi nila kung gusto patotohanan ang mga paratang noon ay idaan sa hukuman? Bakit ngayon nasa hukuman na ang imbestigasyon ay kanilang gusto pigilan? Guilty much? Hindi naman ang Ka Eduardo Manalo ang kinasuhan kundi ang 8 myembro ng sanggunian.

About naman sa issue ng SEPARASYON NG ESTADO AT SIMBAHAN. May karapatan po ang Gobyerno ng Pilipinas na siyasatin ang mga myembro ng sinuman na kaanib ng anumang relihiyon kung may nalabag na karapatan pangtao. Dahil kapatid ako may karapatan na ba ako mambugbog ng kapwa ko kapatid? At ang aking naagrabyado ay walang karapatan magsumbong sa mga awtoridad?

Mga kapatid inilalagay nyo lang sa kahihiyan ang Iglesia, aral natin na BAWAL GUMAWA NG ANO MANG URI NG RALLY. Tapos ngayon pinaglalandakan nyo pa?

Wag nyo pakailaman ang Gobyerno kasi trabaho nila yan.

Rough Translation:

As a member of Iglesia ni Cristo, I am embarrassed by this move of the Council. They are using the Brothers and Sisters to protect themselves from the filed case of Ka Samson. Didn’t they say that if they wanted to prove the allegations, the case should be taken to court? How come they want to stop it now that the investigation is actually in court? Guilty much? Ka Eduardo Manalo isn’t the one who was given the case here; it was the 8 members of Council.

As for the issue about the SEPARATION OF CHURCH AND STATE. The Government of the Philippines has the right to investigate any member involved in any religion if they are infringing on other people’s rights. Since I am a Sister, do I have the right to beat up my fellowman? And the person I beat up – won’t they have the right to tell the authorities about what I did?

Brothers and Sisters, you are humiliating Iglesia’s name. We learned NOT TO START ANY KIND OF RALLY. And now you’re shoving it in everyone’s faces?

Do not meddle with the Government. They are just doing their job.

What do you think of this INC member’s comments? What are your thoughts on the issue altogether? Share them with us!


Related Stories