GANAP sa OPM: Galing at Nasyonalismo, Ang Pagpupugay sa OPM (The Gravitational Concert 1)

wim

Halina’t tunghayan, pakinggan at umindak sa ganda ng musika ng ating bansa sa konsyerto ng Gravity S.E.T. – AdU “GANAP sa OPM: Galing at Nasyonalismo, ang Pagpupugay sa OPM” sa ika-29 ng Setyembre taong 2016, 1:00-5:00 ng hapon sa Adamson Theater, Adamson University.

Tara na at alamin kung ano na ang GANAP sa OPM!